LineDogs


Ofwel LineDance met honden. Heb je gevoel voor ritme en doe je graag tricks? Dan is dit iets voor jullie! 


De focus ligt hier vooral op de hond, niet op fancy moves van het baasje. Het juiste tempo leren vinden op maat van muziek en dat samen met andere baasjes en honden. 


Klassenindeling


Beginners:

- Losse oefeningen aanleren

- Oefeningen op maat van muziek leren uitvoeren


Vervolg:

- Oefeningen aan elkaar koppelen

- Poging tot synchroon werken met andere honden


Gevorderd:

- Uitwerken van een routine met een vast groepje